ทำไมสินค้าออร์แกนิคถึงแพงกว่า

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะกับการเลือกซื้อ อาหารที่ปลอดภัยซึ่งมีมากมายหลากหลายในปัจจุบัน รวมถึงผลผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิคที่เป็น ทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคทั้งหลายให้ความไว้วางใจ แต่ก็ยังมีคำถามยอดนิยมจากผู้บริโภคว่า “ทำไมผลผลิตและ สินค้าออร์แกนิคถึงราคาแพงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป ทั้งที่ผลิตตามธรรมชาติ ไม่ต้องมีต้นทุนปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลง ก็ไม่น่าราคาแพง” เป็นเรื่องจริงที่ราคาผลผลิตและสินค้าเกษตรออร์แกนิคมีราคาสูงในท้องตลาดเมื่อเทียบกับ

 

666

สินค้าทั่วไป

แต่เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของค่าจัดการขบวนการผลิตและคำนวณต้นทุนต่อหน่วยจะพบว่าราคาของผลผลิต และสินค้าออร์แกนิคนั้นก็ไม่ได้แพงกว่าสินค้าทั่วไป เพียงแต่ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าถึงข้อเท็จจริง ที่ประกอบกันเป็นภาพรวมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้
ข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กล่าวถึงข้อเท็จจริง บางประการที่เป็นเหตุผลของราคาผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สูงกว่าเอาไว้ ดังนี้

1. ฟาร์มเกษตรออร์แกนิคมีขนาดเล็ก ใช้แรงงานต่อหน่วยในการผลิตมากกว่าฟาร์มทั่วไป (สาเหตุหนึ่งที่ต้นทุนการผลิตสูง)
2. ค่าใช้จ่ายในขบวนการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเพราะในการขนส่ง หรือแปรรูปจะต้องแยกออกจากผลผลิตทั่วไปอย่างชัดเจน
3. ปริมาณของสินค้าเกษตรออร์แกนิคค่อนข้างน้อย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าต่อหน่วยออกสู่ตลาดนั้นสูงกว่าผลผลิตทั่วไป
4. เกษตรกรได้รายได้ที่เป็นธรรมและพอเพียง
5. มีการจัดการมาตรฐานคุ้มครองสัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
6. มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้บริโภค
และที่สำคัญ ถ้าพิจารณาว่าได้บริโภคผักผลไม้ที่ปลูกและโตขึ้นโดยไม่ผ่านสารเคมีใดๆ เลยและได้สุขภาพที่ดีแล้ว สินค้าออร์แกนิคอาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยแม้แต่นิดเดียว