ผักอนามัย ผักปลอดสารพิษ และผักอินทรีย์ ต่างกันอย่างไร

ผมค่อนข้างตกใจ เมื่อลองศึกษาเกี่ยวกับความหมายของผักปลอดสารพิษ เนื่องจากมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องทำเกษตรอินทรีย์ จึงได้พบความจริงที่ว่า จริง ๆ แล้วมีการให้นิยามหรือความหมายของผักที่เราทานอยู่ในท้องตลาดแตกต่างกันไป และในวันนี้ผมก็จะมาบอกให้เพื่อน ๆ ได้ทราบเกี่ยวกับความหมายของที่ใช้เรียกผักในแต่ละชนิด ได้แก่ ผักอนามัย ผักปลอดสารพิษ และผักอินทรีย์ งานนี้มีเซอรไพส์กันแน่นอนครับ ว่าแล้วเริ่มกันเลย

1.ผักอนามัย  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอนามัยปลอดภัยแน่นอน แต่เดี่ยวก่อนมาดูความหมายกันดีกว่า
ผักอนามัย หมายถึง ผักที่อยู่ในกระบวนการผลิตแบบใช้สารเคมีป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีสารพิษตกค้างแต่ไม่เกินปริมาณที่กำหนด ต้องเก็บเกี่ยวทำความสะอาดและบรรจุหีบห่ออย่างดี เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

2.ผักปลอดสารพิษ  ชื่อว่าผักปลอดสารยังไงต้องปลอดสารแน่นอนคร้าบ มาดูความหมายกันดีกว่า
ผักปลอดสารพิษ หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตที่ใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ให้เว้นช่วงการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังมีสารเคมีตกค้าง แต่ไม่เกินในปริมาณที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยให้มีการขอใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ใบรับรองผักปลอดสารพิษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 28 เมษายน 2538 เรื่องอาหารที่มีสารเคมีตกค้าง

3.ผักอินทรีย์  และความหวังสุดท้ายอยู่ที่นี่ครับ ผักอินทรีย์หรือที่เราเรียกว่าผักออร์แกนิค หวังว่าคงไม่ช็อคแบบเมื่อตะกี้นะครับ (ฮา)
ผักอินทรีย์ หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ใช้พันธุ์พืชที่ตัดต่อพันธุกรรม มีการใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาตเท่านั้น ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีความสะอาดและปลอดภัย 100 % ตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรีย์และเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม