ผักออร์แกนิค ผักปลอดสารพิษ และผักไฮโดรโปนิกส์ต่างกันอย่างไร

กระแสความนิยมในเรื่องการดูแลสุขภาพถือเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจและความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่นิยมหันมากิน “คลีน” เน้นบริโภคผักผลไม้เป็นหลัก ทั้งผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ และ ผักออร์แกนิค โดยตามช่องทางซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างมีวางจำหน่ายมากมายให้เราได้เลือกซื้อมาบริโภคกัน แต่จะมีใครทราบถึงความแตกต่างของผักสามประเภทนี้บ้างว่ามีที่มา และมีความแตกต่างกันอย่างไร

111

เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงประโยชน์ และจะได้ไม่สับสนเมื่อถึงเวลาเลือกซื้อ เรามาทำความเข้าใจถึงที่มาของผักทั้ง 3 ประเภทนี้กันเถอะ
• ผักปลอดสารพิษ เป็นที่ทราบกันดีว่าผักปลอดสารพิษ คือผักที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง ปลอดภัยจากสารตกค้างแต่ไม่ 100% เนื่องจากผักปลอดสารพิษยังคงมีการใช้ปุ๋ยในการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผัก จึงทำให้ยังมีสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผักบ้างเล็กน้อย แต่ว่ายังจัดเป็นผักที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อมารับประทานได้อยู่
• ผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นผักที่เกษตรกรปลูกแบบไร้ดิน หรือการปลูกผักโดยใช้น้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่แทนดิน ซึ่งจำเป็นต้องใช้สารเคมีอยู่ เพราะไม่มีดินที่เป็นตัวสะสมเป็นตัวธาตุอาหาร และเนื่องจากผักไฮโดรโปนิกส์ ปลูกโดยใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ควบคู่กับการใช้สารสารละลายสกัดช่วยเร่งการเจริญเติบโต จึงทำให้ผักมีค่าไนเตรทปะปนอยู่มากกว่าผักชนิดอื่นๆ ที่ปลูก

666

• ผักออร์แกนิค คือการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นวิถีธรรมชาติ จะไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ตัดแต่งพันธุกรรม ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในการเพาะปลูก รวมทั้งไม่ใช้ยาฆ่าแมลง แต่จะเน้นวิธีปลูกแบบตามฤดูกาล โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักในการบำรุงดิน และใช้วิธีกำจัดแมลงด้วยพืชสมุนไพรที่เกษตรกรผลิตจากวัตถุดิบที่มีในไร่ขึ้นเอง ทำให้ทุกกระบวนการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกว่าจะได้ผักออร์แกนิคที่ปลอดภัยจากสารพิษแบบธรรมชาติ 100% ก็ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าผักประเภทอื่นๆ ในท้องตลาด
เมื่อทราบถึงความแตกต่างของที่มาของผักทั้ง 3 ประเภทกันแล้ว ย่อมทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคมีความกังวลในเรื่องของสุขภาพ แนะนำหันมารับประทานผักออร์แกนิคดีที่สุด เพราะถึงแม้จะราคาสูงหน่อย แต่เรื่องรสชาติความอร่อย และคุณประโยชน์ก็สูงตามมาด้วย