พืชผัก…แม่โจ้ หนึ่งเดียวในไทย

    ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีการเรียนการสอนคณะเกษตร จะให้ความสำคัญกับพืชแค่ 2 ชนิด พืชไร่ กับพืชสวน…ไม่มีสถาบันใดให้ความสำคัญกับพืชผัก เว้นแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความสำคัญถึงขั้นมีสาขาวิชาพืชผักแยกมาแบบเอกเทศ

       เรียนกันเข้มข้น กว่าจะจบได้ นักศึกษาแต่ละคนต้องขึ้นแปลงปลูกเองมากกว่า 50 แปลง เพราะแปลงปลูกของสาขาพืชผัก แม่โจ้ เปรียบได้ไม่ต่างกับ “อาจารย์ใหญ่”ของนักศึกษาแพทย์…เด็กที่นี่เลยต้องจับจอบลุยภาคสนามทุกวัน เพื่อเรียนรู้ทุกศาสตร์ของการปลูกพืชผักแต่ละคนจะได้รับสัมปทานที่ดินให้รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวทุกคน และทุกเทอมจนเรียนจบ เพื่อให้แปลงปลูกเป็นอาจารย์ใหญ่ สอนบทเรียนและวิธีแก้ปัญหาสารพัดศาสตร์ของพืช ทั้งในเรื่องอากาศ ดิน น้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง พันธุกรรมพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช โรค แมลง วัชพืช ฯลฯ

ไม่เพียงแค่นั้น ในภาวะภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืชผัก ที่นี่ยังมีวิชาสอนให้นักศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชผักให้เข้ากับอุณหภูมิโลกและเทรนด์การบริโภคพืชผักที่เปลี่ยนไปด้วย…ให้เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ เกษตรออแกนิก เกษตรประณีต เกษตรเชิงพาณิชย์ ผักไฮโดรโปนิก รวมไปถึงการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ปลูกในที่ที่ไม่มีแดด ในห้อง ในอาคาร ปลูกโดยควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น

คณาจารย์จะตั้งโจทย์ยาก แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน ให้ที่ดินทำกินชั่วคราวกลุ่มละ 1 งาน เงินทุนกู้ยืมกลุ่มละ 3,000 บาท พร้อมให้ไปจัดตั้งบริษัทบริหารงานเอง…ทำยังไงก็ได้ให้พืชผักของกลุ่มตัวเองมีรายได้งอกเงยเกินกว่า 3,000 บาทเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะและศาสตร์หลายแขนง…นอกเหนือจากปลูกผักให้รอด แต่ละกลุ่มต้องเรียนรู้เรื่องการบัญชี การตลาด การบริหารต้นทุน การบริหารบุคคล รวมกลุ่มฝึกวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่เอาเปรียบกัน

ที่สำคัญจะมีกำไรได้ ต้องทำธุรกิจแบบการตลาดนำการผลิต…มีหลายกลุ่มใช้วิธีง่ายๆ ทำตัวเป็นพ่อค้ารับซื้อผัก เห็ด ของคนอื่นมาแพ็กใส่ถุง ใส่ห่อให้ดูดี แต่ต้นทุนสูง มีทั้งกลุ่มที่ได้กำไรและขาดทุน แต่บางกลุ่มคิดทำเองแบบครบวงจรได้อย่างน่าชื่นชม…คิดง่ายๆ มีเงิน 3,000 บาท ปลูกผักต้นทุนต่ำ ให้ผลผลิตเก็บขายไว้ ปลูกผักบุ้ง เพราะไปสำรวจตลาดมาก่อน ร้านหมูกระทะรอบมหาวิทยาลัยต้องการมาก เลยติดต่อขอนำผักบุ้งส่งร้านหมูกระทะ ปรากฏผล มีออเดอร์สั่งจองถึงขั้นผลิตไม่ทัน นอกจากได้กำไรเกินคาดคิด หลังเรียนจบยังไปเช่าที่ดินปลูกผักบุ้งส่งขายต่ออีกต่างหาก

Golden-slotonline