รอง ผวจ.พังงา นำทีมพาณิชย์ตรวจสอบราคาผักพุ่ง ช่วงน้ำท่วม

นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รอง ผวจ.พังงา พร้อมด้วย น.ส.ทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตรวจสอบราคาพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา หลังจากมีกระแสข่าวว่า ผู้ประกอบการฉกฉวยขึ้นราคาสินค้าในช่วงแหล่งผลิตพืชผักถูกน้ำท่วม ซึ่งพบว่าพืชผักในจังหวัดพังงา มีการรับมาจาก จ.ราชบุรี ส่งต่อมายัง จ.สุราษฎร์ธานี

และร้านขายส่งได้นำมาจำหน่ายให้พ่อค้าแม่ค้าอีกทอดหนึ่ง จึงทำให้ราคาพืชผักที่จำหน่ายอยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา มีราคาสูงตามกลไกตลาดจากการสอบถามพบว่า ราคาต้นหอม กิโลกรัมละ 200 บาท ลดลงกว่า 2-3 วันที่ผ่านมา จากเดิมกิโลกรัมละ 230 บาท

ถั่วฝักยาว กิโลกรัมละ 50 บาท ผักบุ้ง กิโลกรัมละ 35 บาท ซึ่งเห็นได้ว่าราคาผักส่วนใหญ่จะลดลงตามพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม พบว่าร้านค้าขายส่งในพื้นที่ไม่ติดป้ายแสดงราคา ทางเจ้าหน้าที่ จึงได้แนะนำให้ติดป้ายแสดงราคาหน้าร้าน ส่งผลให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามความพอใจและราคาที่แสดงไว้ได้