พืชผัก

รัฐดันปลูกพืชทดแทนนาปรัง

       นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังว่า เป็นหนึ่งในการประสาน Read More..

มกอช.ปฏิรูประบบอบรม เลิกหูห้อย-ลงมือปฏิบัติจริง

  นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า การจะช่วยให้เกษตรกรไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ความยากจน เจ้าหน Read More..

อาหารที่ช่วยเสริม การผลิตอินซูลินในร่างกาย

     ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารและระบบต่อมไร้ท่อ ที่สำคัญของร่างกายคนเรา มีหน้าที่สำคัญ 2 อย่างคือผลิตอินซูลินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลื Read More..