พออยู่พอกิน Paw Yoo Paw Gin – We have enough (to eat)

 คำพ่อสอน คำสอนของในหลวง พระบรมราโชวาท พออยู่พอกิน Paw Yoo Paw Gin เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง พออยู่ พอกิน

พออยู่พอกิน Paw Yoo Paw Gin – We have enough (to eat)
Is it good if we have enough food, water and all needs in a living? Be patient to see what the King Bhumibol said about Paw Yoo Paw Gin – We have enough to live and eat.

การมีอาหารเพียงพอ น้ำเพียงพอและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีพเป็นสิ่งที่ดีไหม? โปรดอดทนฟังสักนิดถึงสิ่งที่องค์ภูมิพลได้รับสั่งเกี่ยวกับการ “พออยู่ พอกิน” หรือ การมีเพียงพอที่จะอยู่และกิน

One of the beloved King’s great words told how Thai people to live well even less money. Philosophical meanings in all of the King’s words sometimes sounded strange, but highly worth to learn.

หนึ่งในคำสอนของพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของเราที่รับสั่งไว้ว่า คนไทยจะมีชีวิตที่ดีได้แม้ไม่ร่ำรวยเงินทอง ความหมายอันเต็มไปด้วยหลักปรัชญาในคำสอนทุกคำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บางครั้งฟังแล้วรู้สึกแปลกๆ แต่รู้ไว้เถิดว่า มีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้

Paw yoo paw gin , in Thai context, sounded it describes the condition of poverty that is too shallow. Deep in the message, paw yoo paw gin is expected to tell how nice living a human can have when he has got needed things enough for his life.

พออยู่ พอกิน ในบริบทของสังคมไทย ฟังดูเหมือนคำที่อธิบายภาวะของความยากจนซึ่งยังตื้นเขินเกินไป ลึกลงไปในข้อความ “พออยู่ พอกิน” นั้นต้องการจะอธิบายถึงภาวะที่ดีของการเป็นอยู่ที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถมีได้ เมื่อเขามีสิ่งที่จำเป็นเพียงพอในความเป็นอยู่

When you have got enough things for your life, it’s right time for development, that is the most important thing for a human’s life. (Undevelopable one must have shortage of something.)

เมื่อเรามีสิ่งจำเป็นในการดำรงค์ชีพ ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง(มนุษย์ที่พัฒนาไม่ได้คงยังมีบางอย่างไม่เพียงพอ)

The King said that Paw yoo paw gin gawn laeo koi Patthana Rao kaw hai bum-bud hai dai gawn => prakhap-prakawng => Pben tee pruek-sa => Pben phu chuay-leua khon-eun tdaw-pbai

The King said that we should have enough for living, to live and to eat, then to develop. Let’s heal it first, then to sustain and after that you may be giving advice and supporting others.

นายพลร่ำไห้!! ต้อนรับคณะนร.ศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงพ่อหลวง เด็กก็กลั้นไม่อยู่น้ำตาไหลพราก(คลิป)

วันที่ 17 ต.ค. พลตรีเภา โพธิ์เงิน ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2 ค่ายสุรนารี นำนักเรียนนักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา (กศน.) พร้อมด้วยคณะครู เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นศูนย์สาธิตการทำเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีเป้าหมายหลัก คือ การปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ตามแนวทฤษฎีใหม่ , การส่งเสริมอาชีพ , การปลูกพืชให้เหมาะกับดินแต่ละพื้นที่ , การสร้างฝายชะลอน้ำ , การทำปุ๋ย , การทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำโซลาร์เซลล์ เพื่อประหยัดพลังงาน201610171416249-20041020133805201610171416244-20041020133805นอกจากนั้นภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังได้มีการจัดแสดงรถยนต์พระที่นั่งจำลอง ยี่ห้อแลนด์โรเวอร์ ทะเบียน ร.ย.ล. 244 ที่ทำขึ้นจากโฟมขนาดเท่าของจริง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช้เป็นพระราชพาหนะ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและแก้ไขปัญหาให้ราษฎรของพระองค์ ในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ201610171416243-20041020133805201610171416242-20041020133805โดยขณะที่พลตรีเภาฯ ได้มีการกล่าวต้อนรับคณะนักเรียนนักศึกษา (กศน.) และคณะครู ได้มีการกล่าวถึงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ยังทรงงานในพื้นที่ต่างๆ อย่างเหน็ดเหนื่อย และตนเองนั้นเคยมีโอกาสในการติดตามรับเสด็จ ก็ได้ร้องไห้ออกมา ขณะกล่าวต้อนรับคณะถึงสิ่งที่ท่านได้ทำให้ประชาชนชาวไทยนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน และต้องการที่จะให้คนไทยทุกคนมีความกินดีอยู่ดีขึ้น ทำให้ท่านต้องออกไปประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในทุกๆพื้นที่อย่างตรากตรำ โดยที่ท่านไม่เคยที่จะเหน็ดเหนื่อย แม้แต่ครั้งเดียว ทำให้คณะนักเรียนนักศึกษาและคณะครูที่มาครั้งนี้ ก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เช่นกัน เมื่อได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพ่อหลวง201610171416248-20041020133805ด้านนางสาวอาริยา คล้ายหิรัญ นักศึกษา กศน. ชั้นมัธยมศึกษา กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ ว่า ตนเองนั้นรู้สึกเสียใจมากกับการสวรรคตของพ่อหลวง เพราะพ่อหลวงเป็นคนดี และทำทุกอย่างเพื่อคนไทยเป็นจำนวนมาก และทุกๆพื้นที่ โดยตนเองยอมรับว่า ถึงแม้ตนเองจะเป็นเด็กน้อยเป็นประชาชนที่มีอายุน้อย ก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จนทำให้ทุกวันนี้ตนเองแทบจะไม่อยากเปิดทีวีดู เพราะเมื่อทราบข่าวและเห็นภาพที่พ่อหลวงทรงงานมาโดยตลอด ก็ยิ่งทำให้ตนเองนั้นรู้สึกหดหู่เสียใจกับการสวรรคตของพ่อหลวง ซึ่งหลังจากนี้ไป ตนเองก็จะยึดหลักตามที่พ่อหลวงสอนไว้ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อน ก่อนที่จะนำไปสอนลูกหลานในอนาคต201610171416247-20041020133805201610171416246-20041020133805201610171416245-20041020133805

ที่มา>>>ข่าวสด