ผักอินทรีย์

ผักอินทรีย์ และความหวังสุดท้ายอยู่ที่นี่ครับ ผักอินทรีย์หรือที่เราเรียกว่าผักออร์แกนิค หวังว่าคงไม่ช็อคแบบเมื่อตะกี้นะครับ (ฮา)

        ผักอินทรีย์ หมายถึง ผักที่มีระบบการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ใช้พันธุ์พืชที่ตัดต่อพันธุกรรม มีการใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาตเท่านั้น ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงมีความสะอาดและปลอดภัย 100 % ตามกรรมวิธีของเกษตรอินทรีย์และเป็นระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม